Menu

RoskildePortal

Din lokale indgang til nettet

Kalender

Gudstjenester 
www.kultunaut.dk ... 

Stift

Roskilde Stift
Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde
Tlf 4638 1920
www.roskildestift.dk

Roskilde Domprovsti 
Roskilde Domprovsti består af 17 sogne med 21 kirker, fordelt på 11 pastorater.
www.provsti.dk/roskilde
www.wikipedia.org ... 

Kirke links

Kirkeministeriet
www.km.dk
Personregistrering
www.personregistrering.dk
Kirke.dk - arbejder med kirkeliv
www.kirke.dk

Folkekirken
www.folkekirken.dk
Stift
Folkekirken er inddelt i 10 stifter.
www.da.wikipedia.org/wiki/Stift
Danske Provsti
Om de 107 provstier i folkekirken. 
www.provsti.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Provsti
​Sogn.dk
www.sogn.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Sogn
Menighedsråd 
www.menighedsraad.dk
Kirker og miljø 
www.gronkirke.dk
Sjælesorg.nu
Folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale
www.sjaelesorg.nu
Vejkirker og andre åbne kirker
Brochure for hhv. Jylland og Øerne
www.vejkirker.dk
Danske Folkekirker
www.korttilkirken.dk
Find gravsted
www.findgravsted.dk
Kirkebøger
www.danishfamilysearch.dk
Kirkehistorie
www.kirkehistorie.dk
Kirkestatistik
www.dst.dk/da/Statistik ...
www.statistikbanken.dk/KM1
Stifter, provstier og sogne
www.retsinformation.dk ... 

Kirker i Roskilde

Roskilde Domkirke
Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde
Tlf. 4635 1624
www.roskildedomkirke.dk
www.wikipedia.org ... 

Himmelev Sogn

Himmelev Kirke
Østre Kirkevej 2, 4000 Roskilde
www.himmelevkirke.dk ...  
Roskilde Klosterkirke 
Sankt Peders Stræde 8E, 4000 Roskilde
www.himmelevkirke.dk ... 
Trekroner Kirke
Lysalléen 29, Roskilde
www.himmelevkirke.dk/event/7347077

Kirkenyt DK

Kristeligt Dagblad