Menu

RoskildePortal

Din lokale indgang til nettet

Links

Roskilde Lufthavn
www.rke.dk
Roskilde Lufthavn på Facebook
www.facebook.com/Roskilde-Airport ...

Kalender

Arrangementer
www.kultunaut.dk ...

Kort og adresser

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk 
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet 
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Dødsannoncer v/afdøde.dk
www.afdoede.dk ...